Tapahtumien muistiot

<< Palaa
04

Tampereen ammattikorkeakoulun rehtori Markku Lahtinen piti hyvän ja mielenkiintoisen esitelmän ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Hän katsoi, että ammatillista koulutusta on kaikki ammattiin johtava koulutus ammattikoulusta ja oppisopimuskoulutuksesta lähtien. Myös useimmat ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkinnot on tarkoitettu ammattiin johtaviksi. Tällä alalla tärkein kehityshanke on  suunnitteilla oleva Tampere3 -hanke, jossa yhdistetään Tampereen ammattikorkeakoulu, yliopisto ja teknillinen yliopisto.  

Se on mittava koulutusuudistus, jolla on erittäin kunnianhimoiset tavoitteet. Tämänhetkinen suunnitelma ulottuu aina vuosille 2018 ja 2019 saakka. Toteutus on monivaiheinen.  Markku Lahtinen esitti asiat selkeästi hyvin laaditussa esitelmässään. Esitystään hän havainnollisti hyvillä kaaviokuvilla, joista osa on nähtävissä tästä linkistä. Vaikka me Ruutiukot emme olekaan enää varsinaisessa opiskeluiässä, esitelmä aiheutti vilkasta keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa.

 

Meitä oli Marskinsalissa yhteensä 51 tarkkaavaista kuulijaa.

 

Sadanpäämies palkitsi Markku Lahtisen Arvi Talvitien historiakirjalla Tampereen Teknillinen Oppilatos 1886 - 1961, jonka Ruutiukot ovat saaneet lahjoituksena prof. Veli Siekkiseltä.

Ennen esitelmää onniteltiin merkkivuosia täyttäneitä:

Ruutiukkoveli Harri Virtapohja oli täyttänyt 80 v ja sai ison onnittelukukan.

Teksti: Jorma Hautala ja Ilkka Mäntyvaara

Kuvat: Jorma Hautala

Rehtori Markku Lahtinen: Kehittyvä ammatillinen koulutus