Tämä on arkistoitu sivu, jota ei enää päivitetä. Sivu voi sisältää vanhentunutta informaatiota. Katso ajanmukaiset sivut osoitteesta www.tampereensuomalainenklubi.fi

Johtokunta
sekä toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät

Klubin asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa Klubin taloudellisia asioita, kantaa ja vastata Klubin puolesta ja edustaa sitä. Klubin esimiehen tehtäviin kuuluu johtaa Klubin aatteellista toimintaa, vastata Klubin kokousten asiasisällöstä ja johtaa niissä puhetta. Esimiehen päävastuualue on ohjelmatoiminta ja varaesimiehen tiedotustoiminta.

Klubin toimihenkilöt:
-
Johtokunnan sihteeri huolehtii johtokunnan sekä Klubin kokousten sihteeritoiminnoista
- Rahastonhoitaja (isännöitsijä) hoitaa Klubin taloushallintoa
- Jäsenkirjuri hoitaa jäsentiedostoja
Toimihenkilöiden yhteystiedot alla.

Syyskokouksen nimeämät kahdeksan toimikuntaa ovat:
Biljarditoimikunta, Gastronomisen kerhon toimikunta, Golftoimikunta, Keskiviikkokerhon toimikunta, Kirjanmerkkikerhon toimikunta, Kirkkovenetoimikunta, Klubinaiset-toimikunta, ja Ruutiukot-toimikunta; ks. luettelot ko. harrastuskerhojen yhteydessä.

Johtokunnan alaisena toimii viisi työryhmää: hallinto- ja taloustyöryhmä, jäsentyöryhmä, ohjelmatyöryhmä, tiedotustyöryhmä ja tulevaisuussuunnittelutyöryhmä; ks. luettelo sivun alaosassa.

Klubin toimintakertomus 2012
Klubin toimintasuunnitelma 2013

 

Klubin johtokunta 2014
Johtokunnan 
puheenjohtaja
hallintotieteiden tohtori Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto(at)uta.fi
Johtokunnan 
varapuheenjohtaja
kenraalimajuri evp Kalervo Sipi
kalesipi(at)dnainternet.net
Klubin esimies professori Risto Harisalo
Risto.Harisalo(at)uta.fi
Klubin varaesimies liikkenjohdon konsultti Irmeli Jokilampi
irmeli.jokilampi(at)idia.fi
Johtokunnan jäsen hallintopäällikkö Jaana Jääheimo
jaana.jaaheimo(at)luukku.com
Johtokunnan jäsen yhteysjohtaja Kirsi Koski
kirsi.koski(at)tampere.fi
Johtokunnan jäsen rakennusneuvos Seppo Mäkinen
 
Johtokunnan jäsen diplomi-insinööri Ilkka Mäntyvaara
ilkka.mantyvaara(at)luukku.com
Johtokunnan jäsen tekniikan tohtori Kalevi Nikkilä
kalevi.nikkila(at)pp1.inet.fi
Johtokunnan jäsen pankinjohtaja Jorma Salovaara
jormasalovaara(at)kolumbus.fi

 

 

            Klubin johtokunnan puheenjohtaja
Pasi-Heikki Rannisto


Klubin esimies
Risto Harisalo

 

 
Klubin johtokunnan varapuheenj.
Kalervo Sipi      
 Klubin varaesimies
Irmeli Jokilampi

Toimihenkilöt
 
Johtokunnan sihteeri
Sointu Lanki
Sähköposti: sointula(at)kolumbus.fi
Puhelin: 0400 684 416

Klubin taloudenhoitaja
toimitusjohtaja Olli Rusila
Sähköposti: olli.rusila(at)rusila.inet.fi
Puhelin: 045 137 9038

Jäsenrekisterin hoitaja
hallintotieteiden yo Henri Rusila
Sähköposti: hrusila(at)yahoo.com
Puhelin: 040 415 4919

Työryhmät 2013
Hallinto- ja talous-
työryhmä
Pj Erkki Uusi-Rauva, erkki.uusi-rauva(at)kolumbus.fi
Jäsenet  Seppo Koivisto, Pasi-Heikki Rannisto ja Olli Rusila
Jäsentyöryhmä
 
Pj Jyrki Pentinlehto, jyrki.pentinlehto(at)ttt.fi
Jäsenet Matti Hokkanen, Mariitta Hurme, Seppo Lehtinen, Seppo Leskinen ja Matti Ponsi
Ohjelmatyöryhmä Pj Risto Harisalo, Risto.Harisalo(at)uta.fi
Jäsenet Irmeli Jokilampi, Harry Kronqvist, Tuija Majuri, Kalevi Nikkilä, Kari Oksanen, Ritva Tiainen ja Timo Tulosmaa
Tiedotustyöryhmä Pj Irmeli Jokilampi, irmeli.jokilampi(at)idia.fi
Jäsenet Risto Harisalo, Seppo Lehtinen, Seppo Leskinen, Esko Raskila, Markku Rauhalahti, Matti Salonen ja Timo Tulosmaa
Tulevaisuussuunnittelu-
työryhmä
Pj Timo Tulosmaa, timo.tulosmaa(at)sci.fi
jäsenet Kari Neilimo, Pasi-Heikki Rannisto, Risto Harisalo, Irmeli Jokilampi, Markku Rauhalahti ja Kirsi Koski