Gastronominen kerho

Vuoden 2014 alussa aloitti toimintansa uusi harrastuskerho nimeltään Gastronominen kerho. Sen tarkoituksena on gastronomisen tiedon ja taidon lisääminen jäsenistönsä piirissä. Tämä tapahtuu muun muassa seuraavin toimintamuodoin:

- laaturavintoloihin ja niiden tarjontaan tutustuminen
- eri teemoihin perustuvien aterioiden nauttiminen ja arviointi
- raaka-aineiden valinta, käsittely ja valmistaminen ateriaksi
- ruoanvalmistusprosessien harjoittelu
- perinneruokien tunnettuuden ja osaamisen lisääminen

Klubin jäsenet voivat hakeutua kerhon jäseniksi sihteerille osoitetulla sähköpostilla. Vapaamuotoisessa hakemuksessa pyydetään kuvailemaan asiaomaisen tähänastinen gastronominen harrastuneisuus (liika itsekritiikki pois) ja odotuksensa kerhon toiminnalta.

Jäsenet saavat kutsun tuleviin tapahtumiin sähköpostilla.

Tulevat tapahtumat

Tapahtumien muistiot

Klubin ohjelma, Gastronominen kerho

Klubin ohjelma, Gastronominen kerho

Klubin ohjelma, Gastronominen kerho

Klubin ohjelma, Gastronominen kerho

Klubin ohjelma, Gastronominen kerho

Toimikunta

 


Puheenjohtaja

Eeva-Kaisa Mäkinen

Sihteeri Jorma Salovaara

Jäsen    Silja Minkkinen-Poikolainen

Jäsen Kalevi Nikkilä

Jäsen Teuvo Vastamäki

Jäsen Marja Siiki