Klubin johtokunta 2019

Johtokunnan puheenjohtaja
professori, HT
Pasi-Heikki Rannisto
pasi-heikki.rannisto@tuni.fi 

Johtokunnan varapuheenjohtaja
kenraalimajuri evp Kalervo Sipi
kalesipi@tpnet.fi

Klubin esimies
FT Mikko Turunen
mikko.j.turunen@gmail.com

Klubin varaesimies 
toimittaja Arto Murtovaara
arto.murtovaara@pp.inet.fi


Johtokunnan jäsenet

FT Viivi Nuottajärvi
viivi@nuottajarvi.com

rakennusneuvos Seppo Mäkinen
seppo.ains.makinen@gmail.com 

opetusneuvos Jukka Sola
jukka.sola@elisanet.fi

KTM Jyrki Pentinlehto
jyrki.pentinlehto@gmail.com 

kiinteistöneuvos Ilkka Saarinen 
ilkka.saarinen@iisoy.fi 

varatuomari Riitta Sommarberg
riitta.sommarberg@kolumbus.fi

Toimihenkilöt

Johtokunnan sihteeri

Jonna Hjelt
sihteeri@tampereensuomalainenklubi.fi
040-737 3700

Klubin taloudenhoitaja

Ritva Tiainen
ritva.tiainen@apunatar.fi
050-376 0597

Jäsenrekisterin hoitaja

Sointu Lanki
yrittäjä
0400-684 416
sointula@kolumbus.fi

jasenrekisteri@tampereensuomalainenklubi.fi
Työryhmät 2019

Hallinto- ja taloustyöryhmä
Pj Seppo Mäkinen, seppo.ains.makinen@gmail.com
Jäsenet Ilkka Saarinen, Ritva Tiainen, Jyrki Pentinlehto. Ravintoloitsija Christina Suominen puhe- ja läsnäolo-oikeudella, kun käsitellään ravintolatoimeen liittyviä asioita.

Jäsentyöryhmä
Pj Jorma Salovaara, jormasalovaara@kolumbus.fi
Jäsenet: Riitta Aspila, Mariitta Hurme, Seppo Leskinen ja Markku Rauhalahti

Ohjelmatyöryhmä
Pj Mikko Turunen, mikko.j.turunen@gmail.com
Jäsenet: Tuija Majuri, Ritva Tiainen, Antti Talonen, Antti Nuottajärvi ja Viivi Nuottajärvi.

Tiedotustyöryhmä
Pj Arto Murtovaara, arto.murtovaara@pp.inet.fi
Jäsenet: Mikko Turunen, Timo Tulosmaa ja Marjut Jouhki (siht.).

Toimikunnat 2019

Syyskokouksen valitsemat toimikunnat
Ruutiukot:

Jukka Sola (sadanpäämies), Timo Saari (sihteeri),  Timo Tulosmaa (siht,) Pentti Väänänen (siht,), Matti Kataja, Pertti Laakkonen, Ilkka Mäntyvaara, Vesa Rinkinen ja Markku Rauhalahti.

Klubinaiset: Heidi Keso (pj), Jaana Jääheimo, Mariitta Hurme, Riitta Sommarberg, Teija Koskinen ja Milla Anttila.

Biljardi: Veijo Pitkänen (pj), Kristian Rastas (siht/th), Raimo Laaja, Erik Stenman, Seppo Leskinen, Niilo Tolmunen ja Torsti Tanskanen

Golf: Jorma Salovaara (pj) Esa Koljonen, Tuomo Pälviranta ja Helena Raunio.

Keskiviikkokerho: Seppo Leskinen (pj) Kari Oksanen (siht) Olli Mäkinen (th) Kari Mäkinen, Reijo Salmi ja Rainer Toiminen

Kirjanmerkkikerho: Mikko Turunen (pj), Sointu Lanki, Maija Ikonen ja Helena Hiilivirta.

Gastronominen kerho: Eeva-Kaisa Mäkinen (pj), Kalevi Nikkilä, Jorma Salovaara (siht), Silja Minkkinen-Poikolainen ja Teuvo Vastamäki

Kirkkovenekerho: Timo Tulosmaa (pj), Markku Määttänen ja Tuure Mutikainen.

Juhlatoimikunta: Satu Rannisto (pj), Kalervo Sipi, Eeva-Kaisa Mäkinen, Juha Koski, Timo Tulosmaa ja Sointu Lanki

Johtokunta sekä toimihenkilöt, toimikunnat ja työryhmät

Klubin asioita hoitaa hallitus, jota nimitetään johtokunnaksi. Johtokunnan tehtävänä on hoitaa Klubin taloudellisia asioita, kantaa ja vastata Klubin puolesta ja edustaa sitä. Klubin esimiehen tehtäviin kuuluu johtaa Klubin aatteellista toimintaa, vastata Klubin kokousten asiasisällöstä ja johtaa niissä puhetta. Esimiehen päävastuualue on ohjelmatoiminta ja varaesimiehen tiedotustoiminta.

Klubin toimihenkilöt:
- Johtokunnan sihteeri huolehtii johtokunnan sekä klubin kokousten sihteeritoiminnoista
- Taloudenhoitaja  hoitaa Klubin taloushallintoa
- Jäsenkirjuri hoitaa jäsentiedostoja
Toimihenkilöiden yhteystiedot alla.

Syyskokouksen nimeämät kahdeksan toimikuntaa ovat
Biljarditoimikunta, Gastronomisen kerhon toimikunta, Golftoimikunta, Keskiviikkokerhon toimikunta, Kirjanmerkkikerhon toimikunta, Kirkkovenetoimikunta, Klubinaiset-toimikunta, ja Ruutiukot-toimikunta; ks. luettelot ko. harrastuskerhojen yhteydessä.

Johtokunnan alaisena toimii viisi työryhmää: hallinto- ja taloustyöryhmä, jäsentyöryhmä, ohjelmatyöryhmä, tiedotustyöryhmä ja tulevaisuussuunnittelutyöryhmä; ks. luettelo sivun alaosassa.

Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset

Klubin toimintasuunnitelma 2018

Toimintakertomus 2017

Johtokunta 2019
Ylärivissä vasemmalta: Johtokunnan jäsen Ilkka Saarinen, jäsen Jukka Sola, sihteeri Jonna Hjelt, jäsen Jorma Salovaara, jäsen Kirsi Koski, jäsen Seppo Mäkinen, jäsen Kalevi Nikkilä.

Eturivissä vasemmalta: Taloudenhoitaja Ritva Tiainen, varapuheenjohtaja Kalervo Sipi, puheenjohtaja Pasi-Heikki Rannisto, esimies Mikko Turunen ja varaesimies Arto Murtovaara.

  

Klubin johtokunnan puheenjohtaja

Pasi-Heikki Rannisto

Klubin esimies 

Mikko Turunen

 
Klubin johtokunnan varapj 
Kalervo Sipi

Klubin varaesimies
Arto Murtovaara